Over JCI

JCI is een wereldwijde organisatie van jonge professionals en ondernemers tussen de 18 en 40 die werkt rond 4 pijlers: Business (zakelijk netwerken en groeien), Individualisme (persoonlijke vorming), Gemeenschap (een positieve impact op de maatschappij) en Internationalisme (buitenlandse contacten en congressen).

De projecten en activiteiten verlopen via onze lokale afdelingen, die op hun beurt commissies oprichten om alles in goede banen te sturen. JCI gaat prat op haar reputatie als groeibeweging, waarbij we onze leden in staat stellen zichzelf te verbeteren en zo automatisch ook een positieve impact te hebben op de wereld om hen heen.

JCI Deals is een initiatief van JCI Lier vzw.


Deals zoeken

OF